Artikel om Fransk Bulldog
af Tove Rasmussen

Den Franske Bulldog er den ideelle Familie / selskabshund for dem som forstår at værdsætte dens egenart. Fransk Bulldog er ikke en hund man anskaffer sig, for " bare " at være hundeejer. Franske Bulldog stiller krav om at være et højt skattet familiemedlem.

Den er sjov , utrolig charmerende og udvikler en stor personlighed. Elsker at være midtpunkt. Dens temperament er generelt roligt og afbalanceret, med alle fire poter solidt plantet på jorden, samt et godt overblik over situationen. Fransk Bulldog er ikke nogen" slagsbroder" af natur, men accepterer nødigt at være underkuet af andre hunde ; det er normalt heller ikke noget problem, fordi Fransk Bulldog i kraft af sin rolige og selvsikre fremtoning; med et sigende blik, afværger ydeligere mundhuggerier. Hvis man har flere hunde, er det karakterisk for fransken, at gå imellem når der er optræk til mere end et skænderi, så der igen kan blive ro i det sociale forhold i flokken. De sætter tydelig pris på at hygge sig.

 Fransk Bulldog er ikke specielt kræsen, er dog lidt af en Gourmet-hund, som elsker god og ordentlig mad.

En Fransk Bulldog vil føle sig udstødt og tilsidesat, hvis den skal være forvist til bryggers eller lignende, når vi andre skal have vores nattesøvn, til gengæld fylder den ikke så meget, og sover gerne længe om morgenen. Så du behøver ikke at stå op kl. 6,30 søndag morgen , for at lufte hund. Den påtager sig også gerne skylden for en luftig prut og farmand er ikke alene om at snorke lidt om natten.

Fransk Bulldog er ikke specielt motionskrævende, men ligger ikke tilbage i kurven når familien rører på sig. Den elsker at være med såvel på byture som på skov og strandture, har også stor glæde ved at få lov til at strække ud , bruge/ udvikle sine muskler. De bryder sig normalt ikke om vandgang/badeturer. Fransk Bulldog sætter pris på "playtime" små lege / opgaver hvor du også deltager, så er den i sit es. Fransk Bulldog har fine egenskaber for indlæring af forskellige øvelser, såfremt ejer/fører har flair for det, husk at fransken ikke lader sig tvinge til indlæring dertil er for klog og stolt. Man "taler" sammen om tingene, tilretteviser og meget ros.

Hvis du anskaffer dig en Fransk Bulldog kan man meget nemt regne med, at der kommer én til, i løbet af 1-2 år, ganske enkelt, fordi man ikke har nok i én, så skønne er de - men også fordi de vil have enormt meget glæde af hinanden.

Fransk Bulldog er en lille, men særdeles robust bygget hund, med kraftig knogle og muskelmasse, forholdsvis kort og kompakt uden at virke vampet. Et behageligt gemyt, intelligent og vågen. I øvrigt henviser jeg til gældende FCI standardbeskrivelse af racen.

Ud fra ovenfor stående, syntes jeg vi er kommet omkring det væsentlige i karakteristikken af vores race Fransk Bulldog , som jeg opfatter dem i almindelighed og mine egne hunde i særdeleshed.

Det er i øvrigt mit mål og ambition at opdrætte sunde racetypiske velfungerende Franske Bulldog's til familie- udstillingsbrug og avl. Til gavn og glæde for racens fremme, i videst muligt omfang.

 

  “French Bulldogs”
by Tove Rasmussen

The French Bulldog is the ideal Family- and social dog and is great for company for those who can appreciate its one-of-a kind nature. French Bulldog is not a dog to own, if you “just” want to be a dog-owner. The French Bulldogs demands to be a treasured member of the family.

It is a fun dog, incredible charming and develops a great personality. It loves to be the centre of attention. It is generally calm, balanced and totally in control of the situation. The French Bulldogs nature is not to fight but it rarely accepts to be bullied by other dogs. Because of the calm and secure nature of the dog the French Bulldogs normally handles every situation with a cool attitude and therefore avoids confrontation. If you have other dogs and tension accurse between the others, the French Bulldogs often manage to calm things down, and that way restores harmony to the pack They really appreciate a cosy environment.

The French Bulldog is not difficult to feed but can be a bit of a Gourmet-dog who loves a proper and nice meal.

A French Bulldog will feel left out if you put it aside for the night. It likes to stay with you and it does not take up to much space and loves to sleep in. So you do not have to get up at 6.30 a Sunday morning to walk your dog. It also has no problem with taking the blame for a little fart and daddy is no longer the only one who snores a bit at night.

The French Bulldog does not acquire to much exercise, but does not stay in bed when the family gets up in the morning. It loves to join you whether it is on a shopping trip or to the beach or forest and it really enjoys to stretch out and use/develop its muscles. Normally they do not enjoy to get into the water. This unique dog loves to play with you. Make up fun games and it is really enjoying itself. You can teach the French Bulldog almost everything, if you – as its trainer - know how to do it. You cannot force the French Bulldog to do anything it is to smart and proud for that. You “talk” to your dog, correct it and use lots of encouragement.

If you should purchase a French Bulldog you can almost be certain, that you will get another within 1-2 years, simply because one is not enough, this is how great these dogs are – but also because they will love each others company.

The French Bulldog is a small but very robustly built dog with powerful bone and muscle structure. It is short and compact but is still firm and fit. It has a great temperament, it is very intelligent and aware of its surroundings. I would also like to refer to FCI standard description of this breed.

In the above, I think I have described the most important in the characteristics of our French Bulldogs, as I see them generally and especially have observed in my own dogs.

It is my goal and ambition to breed healthy, for the breed typical, socially well adjusted French Bulldogs - Dogs who are well suited for families, exhibitions and breeding. For the benefit and enjoyment of the breed as much as possible.